stvari
stvari
+
+
+

eric fischl
+
zuleijka:

dupa mojej mamy, jak byłam na nią zła.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+